Hopp til hovedinnhold

Utdeling av istandgjorte legemidler fra dosett

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Prosedyren tar utgangspunkt i definisjoner, mål og fortolkning i rundskriv IS-7/2015 : Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, og forskrift om pasientjournal § 8, krav til journalens innhold.

  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk