Hopp til hovedinnhold

Avvik og melding om skade

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Teksten bygger på lover, forskrifter, rundskriv, informasjon fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet og lokale norske rutiner 
  1. Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester. Brev og høringsuttalelser fra Statens Helsetilsyn. Helsetilsynet, publikasjoner, 2019. www.helsetilsynet.no  
  2. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere. Helsepersonellovens § 17. Lovdata, 2022. lovdata.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU