Hopp til hovedinnhold

Legemiddelhåndtering

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Legemiddelloven av 1992, § 2 lovdata.no  
  2. Forskrift om legemiddelhåndtering av 2008, § 3 lovdata.no  
  3. Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer (rev). IS-7-2018. Rundskriv helsedirektoratet.no  
  4. Forskrift om legemiddelhåndtering av 2008, § 4 lovdata.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU