Hopp til hovedinnhold

Internkontroll og kvalitetssikring

Sist revidert:


  • Teksten bygger på lover, forskrifter, rundskriv og informasjon fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet m.v.
  1. Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer. IS-7/2015, revidert 2017. www.helsedirektoratet.no  
  2. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Lovdata, 2020. lovdata.no  
  3. Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veileder til lov og forskrift. Helsedirektoratet, sist oppdatert 2018. www.helsedirektoratet.no  
  4. Byttelisten. Statens Legemiddelverk, 2022. legemiddelverket.no  
  5. Pasientjournalforskriften. Lovdata, 2021. lovdata.no  
  6. Helsepersonelloven. Lovdata, 2022. lovdata.no  
  7. Felleskatalogen, 2022. www.felleskatalogen.no  
  8. Informasjon om legemiddelbruk. Forskrift om legemiddelhåndtering, § 5. Lovdata, 2021. lovdata.no  
  9. Legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskrift om legemiddelhåndtering, § 5a. Lovdata, 2021. lovdata.no