Hopp til hovedinnhold

Kompetanse og kvalitet i legemiddelhåndteringen

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Forskrift om legemiddelhåndtering lovdata.no  
  2. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. IS-7/2015 helsedirektoratet.no  
  3. Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer. IS-7/2015 helsedirektoratet.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL