Hopp til hovedinnhold

Plikt til å ivareta pasientrettigheter

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Teksten bygger på lover, forskrifter, rundskriv og informasjon fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet mv.
 1. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), 1999, § 1-1. lovdata.no  
 2. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), 1999, 2001-07-01, § 3-2 og 3-4. lovdata.no  
 3. IS-1761, E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp, Utgitt av Helsedirektoratet i 2008
 4. Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven) , 1999, § 3. lovdata.no  
 5. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven), 1999, § 4-2. lovdata.no  
 6. Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven),1999, § 4-6 og 4-7. lovdata.no  
 7. Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven) , 1999, § 7. lovdata.no  
 8. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernlov), 1999. lovdata.no  
 9. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven - smittel.) 1994. lovdata.no  
 10. Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven - sotjl.) 1991. Kap 6 www.regjeringen.no  
 • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU