Hopp til hovedinnhold

Samtykkekompetanse  og motstand mot helsehjelp

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4 lovdata.no  
 2. E- læring fra Helsedirektoratet helsedirektoratet.no  
 3. Grunnloven kap. E, Menneskerettigheter § 113 lovdata.no  
 4. Tvang og frivillighet i og utenfor institusjoner, undervisningsmateriell av Aslak Syse, Institutt for offentlig rett
 5. Rett til medvikning og informasjon. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 lovdata.no  
 6. Omsorgsmakt : Foucaultinspirerte studier av maktens hvordan i sykehjem. Juritzen, Rtuls I. UIO DUO vitenarkiv. www.duo.uio.no  
 7. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer helsedirektoratet.no  
 8. Pasient- og brukerrettighetsloven §Kapittel 3 lovdata.no  
 9. Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A lovdata.no  
 10. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 lovdata.no  
 11. Smittevernloven lovdata.no  
 12. Helsepersonelloven § 4 lovdata.no  
 13. Pasient- og brukerrettighetsloven, kap 4 lovdata.no  
 14. Straffeloven § 17 lovdata.no  
 15. Befring A K . Samtykke ved plastisk-kirurgiske tiltak hos barn og ungdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004. tidsskriftet.no  
 16. Vergemålsloven (vgml) lovdata.no  
 • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as