Hopp til hovedinnhold

Legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og SFO

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering. Foreldreutvalget for barnehager. fub www.fubhg.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU