Hopp til hovedinnhold

Taushetsplikt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Teksten bygger på lover, forskrifter, rundskriv og informasjon fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet mv.
  1. Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven) , 1999, § 21
  2. Taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet.no helsedirektoratet.no  
  3. Lov om helsepersonell m.v.(helsepersonelloven), 1999, kap 6
  4. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). 2001.
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis II NTNU