Hopp til hovedinnhold

Tvungen somatisk helsehjelp, vedtaksskjema

Sist revidert:


  • Artikkelen er basert på Helsedirektoreatets temaside  om pasient- og brukerretiighetsloven kapittel 4 A:
    • Vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A
    • IS/8 2015 (rundskriv)