Hopp til hovedinnhold

Epilepsi, symptomer ved anfall

Sist revidert:
Sist revidert av:


Kjerneopplysninger

Epileptiske anfall

Ansvar knyttet til observasjon og rapport

Symptomer, inndeling

Klassifisering av anfall

Anfallstyper

Kilder

  • Norsk Elektronisk Legehåndbok: Epilepsi. Sist revidert 15.09.2019.
  • Erichsen T, Aamold G, Epilepsi og utviklingshemming. Epilepsisentret (SSE). Oslo universitetssykehus. 2005
  • Leif Gjerstad, Erik Taubøll. Hva er epilepsi? Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen. 2003; 123:1359-61

Referanser

  1. Fisher RS. An overview of the 2017 ILAE operational classification of seizure types. Epilepsy Behav. 2017 May;70(Pt A):271-273. PMID: 28408282 PubMed  
  2. Henning O, Nakken KO. Ny klassifikasjon av epileptiske anfall. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0894 DOI  
  3. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Versjon 1.2, publisert 12.06.2017. Siden besøkt 16.04.2018. www.epilepsibehandling.no  
  4. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus - Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia. 2015 Oct;56(10):1515-23. doi: 10.1111/epi.13121. DOI  
  • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL