Hopp til hovedinnhold

Febermåling

Sist revidert:
Sist revidert av:


Kjerneopplysninger

Målgruppe

Formål

Anbefalinger

Feber

Feilkilder

Tegn på alvorlig sykdom

Referanseverdier

Rektale målinger

Døgnvariasjoner

Barn

Referanseområder ved andre målemetoder

Forberedelser

Fremgangsmåte

I endetarmen (rektal måling, anbefalt)

Andre målemetoder

Hygiene

Dokumentasjon

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:2763-5.http://tidsskriftet.no/article/1271335
 2. Mekki TE, Pedersen S. Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie, 3 opplag. : Akribe, 2010
 3. Kristoffersen NJ. Nordtvedt N. Skaug EA. Grunnleggende sykepleie bind 2 : Gyldendal Akademisk, 2005.
 4. Taylor C. Lillis C. LeMone P. Lynn P. Fundamentals of nursing. The Art and Science of Nursing Care. : Wolters Kluwer, 2008
 5. Dybwik K, Nielsen EW. Infrarød temporal temperaturmåling. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3025-6 Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Joost M, Guldager H. Bære- versus øre- og pandetemperatur. Ugeskr Læger 2003; 165: 2296-8 Ugeskrift for Læger  
 7. Hansen H, Thurah A. Klinisk retningslinje til måling af temperatur. Sygeplejersken 2004; 23
 8. Craig JV, Lancaster GA, Taylor S et al. Infrared ear thermometry compared with rectal thermometry in children: a systematic review. Lancet 2002; 360: 603-9 PubMed  
 9. Dodd SR, Lancaster GA, Craig JV et al. In a systematic review, infrared ear thermometry for fever diagnosis in children finds poor sensitivity. J Clin Epidemiol 2006; 59: 354-7 PubMed  
 10. Hansen H, Thurah A. Klinisk retningslinje til måling af temperatur. Sygeplejersken 2004; 23
 11. Skadberg BT. Monsen AL. Grønlie I.. Behandling av feber (2011). Legeforeningen.no:Norsk barlelegeforening 2010; : .
 • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk