Hopp til hovedinnhold

Hud og slimhinner, observasjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Målgruppe

Formål

Hudens funksjoner

Observasjoner

Hudfarge

Huden ved feber

Dehydrering (uttørring)

Blodsirkulasjon i huden

Sykdomsspesifikke tegn

Illustrasjoner

Animasjoner

Plansjer eller tegninger

Fordypning

Utslett

Soppinfeksjoner

Pasientinformasjon

Diverse

Sår og andre tilstander

Infeksjoner

Kilder

Referanser

  1. Mekki TE, Pedersen S. Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie. : Akribe, 2010.
  2. Støvring T, Støvring J. Pasientobservasjon-en lærebok for sykepleiestudenter. : Fagbokforlaget, 2004.
  3. Knudsen CW, Tønseth KA. Trykksår - forebygging og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 464-7. tidsskriftet.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk