Hopp til hovedinnhold

Respirasjon - observasjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Målgruppe

Formål

Relevante observasjoner

Definisjoner begrep

Opplevelse av tungpusthet

Generelle observasjoner

Registrer frekvens

Referanseverdier i hvile - friske personer2

Økt respirasjonsfrekvens (takypne)

Redusert respirasjonsfrekvens (bradypné)

Dybde, rytme og mønster

Normal pusting - friske personer

Observasjoner

Uregelmessig respirasjon

Bruk av hjelpemuskler - anstrengt respirasjon

Normal pusting - friske personer

Observasjoner

Hoste, lyder, slim, ekspektorat

Observasjon

Lytting med stetoskop

Vil du vite mer?

Pasientinformasjon

Illustrsjoner

Animasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

  1. Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. 3 opplag. : Akribe, 2010.
  2. Taylor C. Lillis C. LeMone P. Lynn P. Fundamentals of nursing. The Art and Science of Nursing Care. : Wolters Kluwer, 2008.
  3. Alexander MF. Fawcett J. Runciman PJ. Nursing practice. Hospital and Home. The Adult. Third Edition: Churchill Livingstone, 2006.
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk