Hopp til hovedinnhold

Vitale tegn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Hva er vitale tegn?

Respirasjonsfrekvens

Pulsfrekvens

Blodtrykk

Kroppstemperatur - febermåling

Normaltemperatur 4

Normaltemperatur ved forskjellige målesteder

Vil du vite mer?

Førstehjelp - råd til helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS. 22.1.2015 www.pedsafe.no  
  2. Mekki TE, Pedersen S. Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie, 3 opplag. : Akribe, 2010
  3. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:2763-5.http://tidsskriftet.no/article/1271335
  4. Taylor C. Lillis C. LeMone P. Lynn P. Fundamentals of nursing. The Art and Science of Nursing Care. : Wolters Kluwer, 2008
  5. Healthwise Staff. Pulse Measurement. WebMD 2010.
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk