Hopp til hovedinnhold
Årsaken til plutselig funksjonssvikt hos eldre er ofte akutt sykdom
Årsaken til plutselig funksjonssvikt hos eldre er ofte akutt sykdom

Plutselig funksjonssvikt hos eldre

Publisert:


Hva er det?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Mulige årsaker

Hva kan pårørende gjøre?

Når bør legen kontaktes?

Hva gjør legen?

Aktuelle tiltak og råd

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akutt funksjonssvikt hos eldre. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ommundsen N, Heimdal R. Akutt funksjonssvikt hos eldre. Utgitt av Akershus universitetssykehus. Helsebiblioteket.no; Fagprosedyrer. Siste litteratursøk 16.12.2016 www.helsebiblioteket.no 
  2. Palleschi L, Fimognari FL, Pierantozzi A, et al. Acute functional decline before hospitalization in older patients. Geriatr Gerontol Int. 2014;14(4):769-777. Pmid: 24112396 PubMed 
  3. Ranhoff AH. Akutt funksjonssvikt – et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter. Postet av Indremedisineren på 16.04.2014. indremedisineren.no 
  4. Ranhoff AH, Friis P, Saltvedt I. Utredning ved akutt funksjonssvikt (under arbeid). Metodebok i geriatri. Norsk geriatrisk forening. www.helsebiblioteket.no 
  5. Engtrø E, Nore SP, Kittang BR, et al. Funksjonssvikt. Metodebok for sykehjemsleger. Bergen kommune. Tredje utgave 2020. sykehjemshandboka.no 
  6. 4AT – Rapid assement test for Delirium. Siden besøkt 12.02.2021 www.the4at.com 
  7. Evensen S, Forr T, Al-Fattal A, et al. Nytt verktøy for å oppdage delirium og kognitiv svikt. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 299-300. doi:10.4045/tidsskr.15.1334 DOI 
  8. Tieges Z, Maclullich AMJ, Anand A, et al. Diagnostic accuracy of the 4AT for delirium detection in older adults: systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2020 Nov 11. Age Ageing. 2020;afaa224. Pmid: 33196813 PubMed 
  9. Sortland, LS, Haraldseide LM, Sebjørnsen I. Eldre i den akuttmedisinske kjeden. Rapport nr. 1-2021. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Helse, 2021. norceresearch.brage.unit.no