Hopp til hovedinnhold

Angst

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Dahl AA, Eitinger L, Malt UF, Retterstøl N. Lærebok i psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget, 1994
 • Hunskår S (red). Allmennmedisin, klinisk arbeid. Oslo: ad Notam Gyldendal, 2003
 • ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Oslo: Statens Helsetilsyn, 1996
 • Kaplan HI&Saddock BJ: Comprehensive textbook of psychiatry. 6 th edition, Williams & Wilkins, 1996
 1. Shearer S, Gordon L. The patient with excessive worry. Am Fam Physician 2006; 73: 1049-56. PubMed  
 2. Wittchen HU, Hoyer J. Generalized anxiety disorder: nature and course. J Clin Psychiatry 2001; 62(suppl 11): 15-9.
 3. Kessler RC, Wittchen HU. Patterns and correlates of generalized anxiety disorder in community samples. J Clin Psychiatry 2002; 63(suppl 8): 4-10.
 4. Wittchen HU, Kessler RC, Beesdo K, Krause P, Hofler M, Hoyer J. Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition, and management. J Clin Psychiatry 2002; 63(suppl 8): 24-34.
 5. Barsky AJ, Ahern DK. Cognitive behavior therapy for hypochondriasis: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: 1464-70. Journal of the American Medical Association  
 6. Magarinos M, Zafar U, Nissenson K, Blanco C. Epidemiology and treatment of hypochondriasis. CNS Drugs 2002; 16: 9-22. PubMed  
 • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk, Trondheim
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim