Hopp til hovedinnhold

Akutt forvirringstilstand, uro

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Lancet. 2013. PMID: 23992774 PubMed  
  2. O'Hanlon S, O'Regan N, Maclullich AM, Cullen W, Dunne C, Exton C, Meagher D. Improving delirium care through early intervention: from bench to bedside to boardroom. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013. PMID:23355807 PubMed  
  3. Neerland BE, Watne LO, Wyller TB. Delirium hos eldre pasienter. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1596-600. doi:10.4045/tidsskr.12.1327 DOI  
  4. Hylen Ranhoff A, Brørs O. Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2366-7. PubMed  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim