Hopp til hovedinnhold

Hemoptyse

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Hunskår S (red). Allmennmedisin, klinisk arbeid. Oslo: Gyldendal adademisk, 2003.
  • Murtagh, J. General practice. Sidney: 1994
  • Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA (eds). Current Medical Diagnosis & Treatment, Stamford: Appleton & Lange, 1998
  1. Earwood JS, Thompson TD. Hemoptysis: evaluation and management. Am Fam Physician 2015; 91: 243-249. American Family Physician  
  2. Folch E. Assessment of haemoptysis. BMJ Best Practice, last updated Nov 30, 2016. bestpractice.bmj.com  
  3. Jean-Baptiste E. Clinical assessment and management of massive hemoptysis. Crit Care Med 2000; 28: 1642-7. PubMed  
  4. Sakr L, Dutau H. Massive hemoptysis: an update on the role of bronchoscopy in diagnosis and management. Respiration 2010; 80: 38–58.
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim