Hopp til hovedinnhold

Høyt blodtrykk

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Holmen J (red), Aursnes I, Forsdahl A, Hetlevik I, Hjerman I, Hjort PF og medarbeidere. Høyt blodtrykk. NSAMs handlingsprogram. Verdal: Samfunnsmedisinsk forskningssenter (Folkehelsa), Utredningsrapport nr. U3, 1993
  • Hunskår S (red). Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk, Oslo 2003.
  • Norges Forskningsråd. Konsensuskonferanse. Behandling av mild hypertensjon. Rapport nr. 12 fra komiteen for medisinsk teknologivurdering. Oslo 1997
  1. Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. IS-1550. 04/200
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim