BT ved diabetes

En meta-analyse (BMJ 2016) viser redusert mortalitet ved blodtrykksbehandling hos diabetikere med systolisk trykk > 140 mmHg, men økt kardiovaskulær mortalitet ved behandling av pasienter med systolisk trykk < 140 mmHg1. Intervensjonsgrensen på 140 mmHg bekreftes derved. 

Referanser

  1. Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. BMJ 2016; 352: i717. doi:10.1136/bmj.i717 DOI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.