Glukosamin ved artrose

Digital versjon av pasientinformasjonen

Her er lenke til digital versjon av denne pasientinformasjonen. Den ligger åpent tilgjengelig for alle på NHI.no

QR-kode

Avlesning av QR-koden leder til digital versjon av pasientinformasjonen

Glukosamin brukes i en viss utstrekning som behandling ved artrose i hofter eller knær. En metaanalyse av 10 randomiserte studier med til sammen 3803 pasienter viser at verken glukosamin eller kondroitin har noen symptomlindrende effekt, eller effekt på leddspaltens størrelse, sammenlignet med placebo1. Forfatterene konkluderer at disse medisinene ikke lenger bør forskrives som behandlinge for artrose i hofter eller knær. Les i NEL om Hofteleddsartrose og Kneleddsartrose

Kilder

Referanser

  1. Wandel S, Jüni P, Tendal B, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo inpatients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675. BMJ (DOI)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.