Herpes zoster vaksine

Herpes zoster vaksine til friske personer over 60 år halverer risiko for å utvikle herpes zoster de tre påfølgende årene. Absolutt risikoreduksjon er 2%, som gir NNT på 50. For hver 50 personer som vaksineres unngår man ett tilfelle av herpes zoster1

Referanser

  1. Gagliardi AMZ, Andriolo BNG, Torloni MR, Soares BGO. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD008858. DOI: 10.1002/14651858.CD008858.pub3 DOI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.