Hodgkin's lymfom

Strålebehandling av mediastinum er farligere for hjertet enn tidligere antatt. Norske data viser at nær 40% har utviklet aortastenose 20 år etter strålebehandling for Hodgkin. Dette har konsekvenser for oppfølgingen av pasientene. Her er Helsedirektoratets brev til fastlegene. NEL er oppdatert i forhold til de nye opplysningene: Hodgkin's lymfom.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.