Kjevesmerter (TMD)

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er karakterisert ved smerte og nedsatt funksjon i kjeveleddet. Plagene kan hos noen være svært uttalte og ødeleggende for livskvalitet og generell helse. Ved Haukeland sykehus er det, i samarbeid med Helsedirektoratet, laget et tverrfaglig, nasjonalt utredningstilbud for pasienter med invalidiserende TMD. Les om TMD i NEL og se nettsiden ved Haukeland sykehus.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.