Mild kognitiv svikt

Mild kognitiv forstyrrelse er definert ved subjektivt svekket kognisjon, redusert kognitiv funksjon (spes. hukommelse) ved testing, bevart evne til selvstendig fungering, og de kliniske kriteriene for demens er ikke oppfylt. Meta-analyser viser at kolinesterasehemmere eller memantin ikke påvirker forløpet av tilstanden, og fører til økt forekomst av mageplager1. Les mer om dette i dokumentet om Alzheimer i NEL

Kilder

Referanser

  1. Tricco AC, Soobiah C, Berliner S, et al. Efficacy and safety of cognitive enhancers for patients with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2013; 185: 1393-401. pmid:24043661 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.