Normaltrykks-hydrocefalus

Normaltrykkshydrocefalus (NPH) er en av årsakene til demens som effektivt kan behandles. Tilstanden har snikende debut med gangvansker, ev. urge-symptomer og kognitiv svikt. Nyttig test; "Timed Up and Go"


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.