Omega-3 ved diabetes

En prospektiv studie tyder på at daglig inntak av 500 mg omega-3, tilsvarende 2 måltider fet fisk per uke, signifikant reduserer risiko for diabetisk retinopati hos pasienter med type 2-diabetes1

Referanser

  1. Sala-Vila A, Díaz-López A, Valls-Pedret C, et al. Dietary marine ω-3 fatty acids and incidente sight-threatening retinopathy in middle-aged and older individuals with type 2 diabetes. Prospective investigation from the PREDIMED trial. JAMA Ophtalmol 2016. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.2906 DOI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.