Statin og diabetes

Meta-analyser av randomiserte forsøk viser at behandling med statin øker risiko for utvikling av diabetes type 2. Den økte risikoen er liten, og gjelder først og fremst hos pasienter som er overvektige eller har metabolsk syndrom. NNH er beregnet til over 250. Det er enighet om at nytten av behandlingen overstiger eventuelle skadelige effekter1.

Kilder

Referanser

  1. Navarese EP, Buffon A, Andreotti F, et al. Meta-analysis of impact of different types and doses of statins on new-onset diabetes mellitus. Am J Cardiol 2013. doi:10.1016/j.amjcard.2012.12.037 DOI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.