Forbehold

Medisinske bidragsytere har nedlagt et betydelig arbeid for å kvalitetssikre informasjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), slik at den er i samsvar med gjeldende medisinske retningslinjer.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, spesielle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan verken medisinske, tekniske og administrative bidragsytere eller utgiver garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender.

Leger, sykepleiere, studenter og andre brukere/lesere må derfor basere kliniske avgjørelser på selvstendig vurdering, og om nødvendig søke informasjon fra andre kilder, standard-verker og produktomtaler, spesielt gjelder dette i forbindelse med foreskriving av medikamenter.

Informasjonen i NEL er ment å støtte, ikke erstatte, forholdet mellom pasient/bruker og dennes lege.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.