Anabole-androgene steroider

COLOURBOX8901865.jpg

 

Undersøkelser viser at mellom to og tre prosent av unge menn i Norge bruker eller har brukt Anabole-Androgene Steroider (AAS).

Bruken er motivert av ønsker om økt fysisk prestasjon eller av forbedret utseende. Bruk av AAS kan medføre betydelige helseproblemer. 

I stortingsmeldingen "Se meg - en enhetlig rusmiddelpolitikk" - ble tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) gitt ansvaret for behandling av dopingskader.  

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser har laget en håndbok: Anabole-androgene steroider, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling. Denne håndboken danner utgangspunktet for en ny artikkel i NEL, kvalitetssikret av håndbokens forfattere.  

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.