NORRISK 2

1018-2-hjerteinfarkt-bilde-2.jpg

Helsedirektoratet har i august 2017 publisert nye retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdom. Dette innebærer blant annet endringer av risikoberegningen.

Den nye kalkulatoren - NORRISK 2 - beregner samlet 10 års risiko for død av hjerte-karsykdom og forekomst av ikke fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Nye momenter i kalkulatoren er Hdl-kolesterol og et eget punkt om legemiddelbehandling av høyt blodtrykk. Forekomst av diabetes inngår ikke lenger.

Les NEL-artikkelen som oppsummerer retningslinjen og utdyper detaljene i kalkulatoren. 

NORRISK 2 risikokalkulator finner du også i NEL.   


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.