Pakkeforløp for kreft

Helsedirektoratet pakkeforløp.PNG

 

I 2015 publiserte Helsedirektoratet "Pakkeforløp" for 28 ulike krefttilstander. Hensikten med pakkeforløp er at pasienter hvor det er mistanke om kreft skal oppleve et forløp hvor utredning og behandling er effektivt, helhetlig og forutsigbart. 

Et pakkeforløp beskriver et standardisert pasientforløp fra klinisk kreftmistanke til henvisning, utredning, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpet starter når et helseforetak mottar henvisning med begrunnet mistanke om kreft. 

For hver diagnose er det laget en diagnoseveileder som beskriver kriteriene som vekker mistanke om kreft, og hva henvisningen skal inneholde. 

I NEL har vi laget en egen overskrift som heter Pakkeforløp. Denne vises i høyre-menyen i de aktuelle artiklene. Diagnoseveilederen presenteres i NEL via API-teknologi, det vil si at de er lokalisert og oppdateres i Helsedirektoratet, men presenteres i NEL. Se f. eks. i Testikkelkreft


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.