Svangerskapsdiabetes


15056-2-svangerskapskontroll.jpg
Helsedirektoratet har publisert en ny "Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes". Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles som før ved peroral glukosebelastning (OGTT) i uke 24-28. Risikogruppen som anbefales testing er utvidet, og flere kvinner vil få diagnosen.

Behandlingen av svangerskapsdiabetes er kostregulering og økt fysisk aktivitet. Det anbefales henvisning til spesialisthelsetjenesten dersom behandlingsmålene ikke nås. 

Retningslinjen anbefaler også analyse av HbA1c ved første svangerskapskontroll for å diagnostisere diabetes, det vil i praksis si ukjent diabetes type 2. Alle med diabetes i svangerskap anbefales henvisning til spesialist. 

Se alle detaljene i Nel-dokumentet Diabetes i svangerskap

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.