Svangerskapsomsorgen

Helsedirektoratet har i juni publisert ny retningslinje for svangerskapsomsorgen, med anbefalinger for oppfølging av gravide med et normalt svangerskap. Det er økt fokus på levevaner -lege/jordmor anbefales å ha en tidlig samtale og rådgivning, maksimalt en uke etter at kvinnen har tatt kontakt.

Anbefalingene fra retningslinjen for svangerskapsdiabetes er videreført - måling av HbA1c i første trimester og glukosebelastningstest i uke 24 til 28 hos risikogrupper. Alle gravide anbefales rutinemessig urindyrkning ved første konsultasjon, måling av serumferritin og testing av hepatitt B antistoffer. Ved serumferritin under 70 mg/L målt i første trimester anbefales jerntilskudd fra uke 18-20 og ut svangerskapet basert på nordiske ernæringsanbefalinger.

I NEL dokumentene om svangerskapskontroll og svangerskapsdiabetes har vi oppsummert retningslinjene.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.