Nettbasert kognitiv terapi

Digital versjon av pasientinformasjonen

Her er lenke til digital versjon av denne pasientinformasjonen. Den ligger åpent tilgjengelig for alle på NHI.no

QR-kode

Avlesning av QR-koden leder til digital versjon av pasientinformasjonen

NEL og NHI.NO kan nå tilby nettbaserte selvhjelpsprogrammer for pasienter som har behov for og ønsker psykologisk behandling for angst, depresjon eller søvnvansker.

Behandlingsprogrammene er laget av psykolog Magnus Nordmo, og er finansiert av Extrastiftelsen. Metoden som benyttes er kognitiv atferdsterapi (CBT).

Vi har selvhjelpsprogrammer for depresjon, langvarige søvnvansker, sosial angst og panikkangst. Disse programmene består hver av 8-10 videoer hvor psykologen forteller og forklarer. I tillegg er det korte program for kortvarige søvnvansker, rødming, presentasjonsangst, flyskrekk, helseangst og fobier.
Til videoene er det lenket arbeidsark, og apper som skal benyttes som hjelpemidler underveis. Alle behandlingsprogrammene er gratis. Her er selvhjelpsprogrammene, og informasjon til pasienten


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.