Kognitiv terapi ved insomni

COLOURBOX6590090.jpg

Langvarige søvnvansker plager rundt ti prosent av den voksne befolkningen og nærmere halvparten av alle over 65 år. Kognitiv terapi er førstevalg ved behandling av kronisk insomni, og er vist å ha effekt i mer enn 200 studier.

Langtidseffekt av behandlingen er vist bedre enn farmakologisk behandling, og det er funnet positiv effekt på søvn også hos personer med komorbide lidelser som depresjon, PTSD eller smertetilstander. Sannsynligvis er effekten noe bedre ved psykiatriske komorbide lidelser enn somatiske.

Søvnrestriksjon og stimuluskontroll, det vil si atferdsdelen av kognitiv terapi, er best dokumentert.

Motiverte pasienter kan ha god nytte av nettbasert kognitiv terapi ved insomni. I NEL finner du selvhjelps videoer for flere lette psykiske lidelser -inkludert søvnforstyrrelse, basert på kognitiv terapi her. Les mer i vår artikkel om søvnløshet.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.