Kontakt oss

iStock-940701920.jpg

Visste du at vi i NEL-redaksjonen er tilgjengelige for tilbakemelding? Daglig mottar vi henvendelser med spørsmål og tips fra våre brukere. Vi tilstreber å svare tilbake til alle. Det kan være faglige spørsmål, spørsmål rundt innhold, mangler eller feil i artiklene våre, ønsker om nye tekster eller kalkulatorer og liknende. Dette er innspill vi verdsetter, som er med på å øke kvaliteten på innholdet i NEL. Trykk på snakkebobla (nel-boble.png) ved siden av utskriftsikonet øverst i artikkelen for å sende oss spørsmål, ønsker eller tips. Vi takker alle som har tatt kontakt og bidratt i året som gikk, og håper å høre fra enda flere av dere i året som kommer!


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.