Lokal samhandling ved akutt-prosedyrer

Andelen av pasienter som innlegges i sykehus som øyeblikkelig hjelp har vært stadig økende gjennom lang tid, og medført et stort press på sykehusenes akuttmottak. Ved St. Olavs hospital har dette ført til etablering av en vakttelefon, og en akuttmedisinsk poliklinkk som betjenes av erfarne leger ved mottaksavdelingen. Samtidig har akuttavdelingen, i samarbeid med en gruppe allmennleger og NEL, laget lokale prosedyrer for å gjøre henvisningsprosessen så smidig som mulig. De diagnose-spesifikke henvisningsprosedyrene publiseres i NEL som regionalt innhold.

Det foreligger nå prosedyrer for dyp venetrombose (DVT), lungeemboli, akutt artritt, akutt svimmelhet, akutt tungpust, akutte brystsmerter og PEP ved hivsmitte. Det opplyses at DVT-prosedyren allerede har medført en betydelig mer effektiv utredning og behandling av denne tilstanden ved St. Olavs hospital. Kfr. dokumentet Dyp venetrombose, velg regionalt innhold – kfr. Illustrasjon.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.