Lær å bruke nye NEL

Kapittelinndelingen: Er som før. Det nye er at du kan hente opp undermenyene symptomer og tegn, tilstander og sykdommer, etc. ved å klikke på det aktuelle kapitlet.

Søkemotor: Er forbedret og gir nå treff både på titler, faste søkeord og fritekstsøk. De mest relevante funn listes opp først, og de er sortert i forhold til artikkeltype. Siden søket inkluderer fritekstsøk, betyr det at du nå får langt flere treff enn tidligere.

Smulestien: Når du har hentet opp en artikkel, finner du smulestien over brødteksten i artikkelen. Den viser veien frem til artikkelen - kapittel, artikkeltype, temaområde, artikkelnavn. Smulestien vil alltid være synlig uansett hvor i artikkelen du måtte befinne deg. Dermed vil du ha kjapp tilgang til den viktigste funksjonaliteten.

Hjem-ikonet: Er fremst i smulestien. Ved å klikke på ikonet kommer du til forsiden av NEL.

Fontstørrelse: Bokstav-ikonet på smulestilinjen gir deg mulighet til å endre fontstørrelse på brødteksten. Klikk på ikonet til du finner den størrelsen du vil ha.

Favoritter: Stjerne-ikonet brukes når ønsker å legge inn dine favoritter. Bemerk at hvis du har en felleskonto med andre, så kan du ikke legge inn favoritter.

Konvolutt-ikonet: Ved å klikke på konvolutt-ikonet får du tilgang til to ulike funksjoner: Du kan sende tips til redaksjonen om ting du savner, påpeke ev. feil eller mangler, ja, endog komme med ros ... Eller du kan velge å sende en pasientinformasjon, f.eks. til en pasient, som vedlegg til e-post.

Utskrift: Skriverikonet bruker du når du f.eks. skal skrive ut en pasientinformasjon.

Søk fra smulestien: Forstørrelsesglass-ikonet indikerer at du kan hente opp søkefeltet uansett hvor du er i NEL uten å måtte scrolle deg opp til søkefeltet.

Artikkelmenyen: Finner du ved å klikke på artikkelnavnet i smulestien, og du kan klikke deg direkte inn på et avsnitt i artikkelen, f.eks. medikamentell behandling.

Andre menyer i smulestien: Ved å klikke på kapittelnavnet i smulestien får du tilgang til kapittelmenyen. Klikker du på artikkeltypen, kan du velge andre artikkeltyper, og klikker du på temanavnet, ser du hvilke andre temaområder som finnes i det aktuelle kapitlet.

Referanser: Når du legger musepekeren over en referanse, får du opp en tekstboks som viser referansen og at du kan klikke deg videre til originalartikkelen ev. PubMed. Klikker du på referansen, kommer du til referanselisten.

Ordlisten: Søkemotoren fungerer nå som ordliste. Skriv inn det ordet du vil ha forklaring på, og definisjonen kommer øverst i opplistingen av treff.

Pop-up ordliste: Dersom det er et ord i teksten du ønsker forklaring på, dobbelklikk på ordet og en tekstboks popper opp.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.