Nettbaserte kurs for leger

NEL-redaksjonen har utviklet en rekke meritterende kurs for allmennleger.

Kursene er basert på NEL, og er godkjente av Legeforeningen. De fleste av kursene er emnekurs, og alle er tellende i videre- og etterutdanningen for leger.

Med e-læringskurs kan du ta kurs hvor du vil, når du vil – og du sparer penger sammenlignet med klasseromskurs/seminar. 

KURSOVERSIKT:

Tungpusthet

Pasienter med tungpusthet er en diagnostisk utfordring i allmennpraksis. >> LES MER HER.

Klinisk beslutningslære

Kurset tar for seg hvordan man sikrer at pasienten får en evidensbasert diagnostikk og behandling. >> LES MER HER.

Magesmerter hos barn

Bak magesmerter skjuler det seg et mangfold av mulige diagnoser. >> LES MER HER.

Skulderlidelser

Skulderlidelser støter man ofte på i allmennpraksis. Her lærer du å diagnostisere disse mer presist. >> LES MER HER.

Avføringsendringer

En vanlig problemstilling i allmennpraksis, som kan forårsakes av en rekke underliggende årsaker. >> LES MER HER.

Dyspepsi

Plager fra øvre del av magen kan være utfordrende å diagnostisere. >> LES MER HER.

Hypertensjon

Høyt blodtrykk er en risikofaktor for hjertekarsykdom. >> LES MER HER.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.