Hopp til hovedinnhold

Norsk Helseinformatikk AS

Sist revidert:Selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI) ble etablert i 1996. Året etter, i 1997, inngikk NHI en 3-års kontrakt med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et elektronisk oppslagsverk for allmennmedisin. Vi mottok økonomisk støtte fra Departementet i perioden 1997-99. Støtten var på 2,1 mill Nkr. En forutsetning for støtten var at selskapet ikke samarbeidet med eller mottok økonomisk støtte fra legemiddelindustrien. I tillegg fikk NHI støtte fra Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond på 2,7 mill Nkr i samme tidsperiode.

Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, ble lansert våren 1999.

NHI inngikk i Departementets program for næringsutvikling i helsesektoren. Departementet ønsket at NHI skulle drive kommersiell virksomhet og at selskapet selv måtte finne investorer som kunne bidra til å finansiere utviklingen av produktet og driften av selskapet de første årene. Resultatet av gjentatte aksjeemisjoner var at det ble hentet inn totalt ca. 20 mill Nkr i perioden fra 1999 til 2002. 

I 2006 vant NHI en internasjonal anbudskonkurranse om innkjøp av et nasjonalt beslutningsstøtteverktøy for den norske helsetjenesten. I perioden fra 1. februar 2007 til 1. februar 2010 var NEL fritt tilgjengelig for offentlig godkjente helsepersonell i Norge. I 2009 tapte NHI en tilsvarende anbudskonkurranse og fra august 2010 ble NEL igjen et abonnementsbasert oppslagsverk.

I 2007 ble publikumsportalen Pasienthandboken.no lansert. Den har senere endret navn til NHI.no. I 2008 kjøpte Danske Regioner innholdet i NEL og Pasienthandboken og oversatte og tilpasset innholdet til dansk. Lægehåndbogen og Patienthåndbogen er nasjonale oppslagsverk i Danmark. I 2013 lanserte NHI den svenske utgaven av NEL, Medibas. Og i 2017 ble den tyske utgaven av NEL lansert i Tyskland.

Det svenske selskapet er et joint venture (50/50) mellom NHI og Dagens Medicin i Sverige. Det tyske selskapet Gesinform er et datterselskap til NHI.

1. februar 2011 kjøpte det svenske medieselskapet Bonnier opp 63% av aksjene i NHI. Fra oktober 2017 eier Bonnier ca. 73% av aksjene i NHI.

NHI gikk med underskudd fra 1996 til 2003. Siden 2004 har selskapet gått med overskudd.

Eierne

Selskapet har per 2011 i alt 5 aksjonærer. 3 aksjonærer har aksjeposter som til sammen utgjør mindre enn 0,5% av aksjene i NHI. To aksjonærer i NHI har større eienandeler:

 • Bonnier Business Press AB, 73,1%
  • Som eies av Bonnier Magazine Group
 • Bente og Terje Johannessen AS, 26,4%
  • Terje Johannessen er gründer av selskapet. Allmennlege og professor i allmennmedisin.

Ingen av eierne i NHI har økonomiske bindinger som strider med selskapets uavhengighet overfor aktører som måtte ha interesse av å påvirke innholdet i selskapets produkter.

Selskapets styre per 01.01.2018

 • Fredrik Andersson, styrets leder
 • Karmo Kaas-Lutsberg
 • Matti Zemack
 • Christopher Neil Scott Stiebel

Selskapets daglige leder per 01.01.2017

 • Tone Danielsen

Vil du vite mer?