Hopp til hovedinnhold

Oppdatert brukergrensesnitt i NEL

16. juni 2021 ble en ny versjon av NEL rullet ut, med vesentlig oppdatert utseende. Utvalgte funksjoner er forbedret, og nye funksjoner er lagt til.Målet med denne oppgraderingen har vært å forbedre brukeropplevelsen. Våre hovedmål er – som de alltid har vært:

• At brukerne kan finne akkurat det de trenger så raskt som mulig.
• Å gjøre det tydelig i enhver brukerkontekst hva som er den viktigste informasjonen.
• Å gi relevante og lett tilgjengelige forslag til tilleggsinformasjon og/eller verktøy.

I den nye versjonen av NEL er de viktigste endringene forbedringer av søket og navigasjonen i håndboka. Vi har også oppdatert utseendet, endret layout på forsiden, og gjort kalkulatorer og skjemaer lettere å bruke. Vi har lagt vekt på å beholde den grunnleggende strukturen i NEL, siden de fleste er godt fornøyde med håndboka i utgangpunktet.

Hva er nytt?

SØK

Forbedret autofullføring: I tillegg til forslag til søkeord, får du nå også forslag til spesifikke artikler, med muligheten til å navigere direkte til disse.

Søkehistorikk: Når du klikker inne i søkefeltet, vises de siste søkene dine under feltet.

Søkeresultatfiltrering: I søkeresultatet / oppføringen kan du begrense oppføringen etter innholdskategori, f.eks. klinisk artikkel, kalkulator, pasientinformasjon, etc.

Snarveier til artikkelseksjoner i søkeresultat: I opplistingen av sykdomsartikler vil du bli presentert med direkte lenker til seksjonene Diagnose, Terapi og Pasientinformasjon. Tilsvarende for symptomartiklene vil du få muligheten til å navigere direkte inn i seksjonene Differensialdiagnoser, Klinisk undersøkelse og Tilleggsundersøkelser.

NAVIGASJON

Sticky header: Headeren er nå klebrig, noe som betyr at du alltid kan se den øverst på skjermen. Dette gjør søket og menyen umiddelbart tilgjengelig, uten å skrolle.

Utvidbar menylinje: Kapitteloversikten flyttes nå til menylinjen. Alt innhold vil være tilgjengelig via "hamburgerikonet".

Dokumentnavigering: Dokumentnavigasjons-widgeten som tidligere lå på høyre side av artikler flyttes til venstre side, noe vi oppfatter som en mer intuitivt plassering. Kapittel-widgeten (tidligere til venstre) finnes nå i menylinjen.

Verktøy-widget: På høyre side av artiklene finner du nå en verktøy-widget som lenker til innhold som er relevant for den aktuelle artikkelen, inkludert:

  • Kalkulatorer
  • Skjemaer
  • Sjekklister (henvisninger og oppfølging)
  • Mest relevante pasientinformasjoner
  • Utfyllende artikler
  • E-læringskurs

Menystruktur, kapitler: Vi har ryddet opp i dokumentstrukturen. En effekt av dette er at noen menypunkter vil ligge på nytt sted.

ANNET

Favorittfunksjonen: "Legg til favoritt" -funksjonen er lettere tilgjengelig i artiklene. I mappa "Favoritter" (artikkellista) kan du nå sortere lista enten alfabetisk eller etter dato.

Kalkulatorer: Kalkulatorene er gjort enklere å bruke for forbedret effektivitet. (Dette arbeidet pågår kontinuerlig, og blir ferdigstilt i løpet av 2021.)

Innholdsstruktur: Innholdet har blitt delvis restrukturert, hovedsakelig for å få en konsistent struktur. Dette betyr at noen sider har flyttet seg, slik at lenker til disse sidene ikke lenger er gyldige. (Det samme gjelder der disse sidene er lagret som favoritter.) Vi håper på forståelse for behovet for å rydde opp, og beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

Vi håper alle brukere opplever at NEL etter denne oppgraderingen har blitt et mer effektivt verktøy i den kliniske arbeidsdagen!

Videre utvikling

Videreutvikling av NELs funksjonalitet og design er en kontinuerlig prosess, der mindre endringer og forbedringer blir gjennomført uannonsert, mens andre vil være så vesentlige for brukeropplevelsen at brukerne blir informert. I denne runden har vi blant annet hatt behov for både å rydde opp i den underliggende strukturen, samt å tilrettelegge håndbokas utseende i tråd med krav til universell utforming.

Det er viktig for oss at endringer i NEL er til brukernes beste, og arbeidet med NEL har alltid foregått i tett dialog med brukerne våre – blant annet via brukerundersøkelser, intervjuer og statistiske analyser av brukeradferd på nettstedet.

Hvis du har tilbakemeldinger til oss, enten om de siste endringene eller forslag til forbedringer generelt, setter vi veldig pris på å høre fra deg! Klikk her for å kontakte oss.