Nytt fra NEL

Kloke valg i NEL

I samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har NEL-redaksjonen lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg på relevante steder i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Vi har inkludert en stor del av anbefalingene fra Norsk forening for allmennmedisin, men også anbefalinger fra andre fagforeninger der disse involverer valg som ofte gjøres på allmennlegekontoret. Du vil kunne finne disse i de mest relevante sykdoms- og symptomartiklene under avsnittene om diagnostikk og behandling. Les også mer om overutredning og overbehandling i NEL og om samarbeidet med Legeforeningen på NHI.no PRO.