Hopp til hovedinnhold

Viktige oppdateringer


26. apr. 2023

Diabetes-risiko

Artikkel: Diabetes type 2

Risikokalkulatoren på diabetesforbundets hjemmesider er validert og funnet å være upålitelig. Den er derfor fjernet. Det anbefales å bruke kunnskapen om de kjente risikofaktorene og klinisk skjønn for å diagnostisere diabetes type 2 i tidlig fase.


21. apr. 2023

Nytt nasjonalt forløp barnevern

Artikkel: Barneverntjenesten

Lagt til informasjon om og lenker til nytt nasjonalt pasientforløp for barnevern. Forløpet skal bidra til at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet


12. apr. 2023

Forebygging av long-covid

Artikkel: Covid-19, senfølger

Det er dokumentasjon for at to vaksinedoser før smitte reduserer risiko for senfølger etter covid-19. Behandling med nirmatrelvir (inngår i Paxlovid) innen 5 dager etter smitte er også assosiert med redusert risiko.


28. mar. 2023

Tyroksinbehandling

Artikkel: Hypotyreose i svangerskap

Ved kjent hypotyreose: Øk tyroksindosen under svangerskap. Ved nyoppstått hypotyreose under svangerskap, start behandling og henvise til endokrinolog. Liberal holdning til tyroksinbehandling av subklinisk hypotyreose i svangerskap. Ikke bruk T3-preparater til gravide! Velregulert hypotyreose i svangerskap medfører ikke økt risiko for komplikasjoner!


2. mar. 2023

Forebygging av nyrestein

Artikkel: Steinsykdom i urinveiene

Tiazider har vært den forebyggende standardbehandlingen av kalsiumholdige nyresteiner. En ny studie sår tvil om denne behandlingen har noen effekt.


14. feb. 2023

Dysuri hos kvinner

Artikkel: Dysuri hos kvinner

Korrigerte verdier for validiteten til urinstrimmelundersøkelse - er lavere enn tidligere angitt.


8. feb. 2023

Vaksineråd TBE

Artikkel: Skogflåttencefalitt-vaksine

TBE-vaksine anbefales til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i områdene: - Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen - Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen Vaksinering bør starte på ettervinteren - i god tid før flåttsesongen som begynner i april.


1. feb. 2023

Tverrfaglig utredning av covid-19 senfølger

Artikkel: Covid-19, senfølger

Lagt til info om tverrfaglig poliklinisk utredning ved regional senfølgeklinikk ved komplekse og sammensatte plager og betydelig redusert livskvalitet i mer enn 12 uker etter symptomdebut. Se under Når henvise.


31. jan. 2023

Behandlingsmål

Artikkel: Hypotyreose

Behandlingsmål ved tyroksinbehandling av autoimmun hypotyreose er å holde TSH i referanseområdet og pasienten klinisk eutyeot. Noen pasienter har det best med TSH i nedre halvdel av referanseområdet. Hos eldre kan TSH rundt øvre referansegrense være adekvat.


19. des. 2022

HPV-test tilbys alle kvinner fra 25 år i livmorhalsprogrammet

Artikkel: Livmorhalsprøve

Alle kvinner fra 25 år og oppover vil fra 2023 få tilbud om HPV-test hvert femte år i livmorhalsprogrammet. Innføringen er allerede gjort for kvinner i alderen 34 - 69 år. Fra 1. januar 2023 vil endringen også gjelde kvinner mellom 30 - 33 år, og fra 1. juli 2023 for kvinner mellom 25 - 29 år.


17. des. 2022

Kliniske beslutningsgrenser

Artikkel: Folatmangel

Det anbefales bruk av kliniske beslutningsgrenser i stedet for referanseverdier ved tolkning av prøvesvar. WHO anbefaler en aksjonsgrense for folatmangel på < 10 nmol/L. Hos kvinner i fertil alder bør konsentrasjonen av serum folat være > 25,5 nmol/l for å forebygge misdannelser hos fosteret


15. des. 2022

Capsaicin ved hemoroider

Artikkel: Hemoroider

Capsaicin krem finnes kun i styrken 0,075% i Norge. I denne konsentrasjonen er det vist at midlet gir betydelige bivirkninger i form av en brennende følelse ved påføring rundt endetarmen. Det frarådes derfor å bruke dette midlet ved analkløe og hemoroider.


15. des. 2022

Capsaicin ved analkløe

Artikkel: Analkløe

Det markedsførte preparatet i Norge (Capsina) er vist å gi betydelige bivirkninger i form av en brennende følelse ved påføring perianalt. Forklaringen er at preparatet har en langt høyere konsentrasjon enn det som er tolererbart ved slik bruk. Det frarådes derfor å bruke Capsine ved denne indikasjonen.


12. des. 2022

Nytt behandlingskonsept

Artikkel: Langvarige smerter, ikke-medikamentell behandling

Artikkelen omtaler et nytt konsept for ikke-medikamentell behandling av langvarige smerter. Behandlingskonseptet kan brukes både alene eller i kombinasjon med legemidler eller annen behandling.